Om företagshälsovård i Stockholm

företagshälsovård stockholmEnligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att ge de anställda den företagshälsovård Stockholm som krävs i respektive yrke. Företagshälsovård har som främsta uppgift att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön och förbättra arbetsdagen för de anställda. De kollar vilka risker som finns och kommer på lösningar. Inom företagshälsovården arbetar personer som ergonomer, sjuksköterskor, läkare, skyddsingenjörer, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. De kan arbeta med allt från rehabilitering utav belastningsskador samt förebygga dem och hjälpa till med annat såsom utredning utav missbruk, kriser i livet eller stress. Det funkar lite som skolhälsan på en skola. Om du planerar att starta upp ett företag i Stockholm eller annan del utav Sverige och du inte känner att du själv har så bra kunskap eller tid att minska risker och förbättra arbetsmiljön på ditt företag kan du anlita företagshälsovård. Antingen kan du anlita ett företag som sysslar med detta i Stockholm eller något annat ställe i Sverige eller så kan ditt företag anlita egna företagshälsovårdare. De gör allt för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt för den anställde. Oavsett om ditt företag finns i Stockholm eller annan del utav Sverige så är det mycket viktigt att du kan garantera dina anställda en trygg och säker arbetsplats.